جهش مغزي

2015-06-06 0

اگر تمايل به جهش مغزي داريد به نظرم مي‌بايست چند عامل مهم و قابل توجه را مد نظر قرار دهيد كه در اين ميان به […]

آينده كوانتومي

2015-06-06 0

فرض انقلابي براي آينده جهان   تا به حال از طرف گروه سناريو‌هاي جهاني ، آينده هايي محتمل تصوير شده است. سناريوهاي مذكور شامل نتايج […]

سپر نفت

2015-06-06 0

هرچند ايران براي پيشبرد برنامه هسته‌اي خود يك سپر نفتي قدرتمند در اختيار دارد اما فرصت استفاده از اين سپر رو به اتمام است. اما […]

رژيم دريايي

2015-06-06 0

“اوست كه دريا را رام كرد تا از آن گوشت تازه بخوريد … از فضل خدا طلب روزي كنيد، باشد كه به سبب اين نعمت‌ها، […]

1 2 3 4 63