نشریه الکترونیک مرکز پژوهش های راهبردی انجمن حرفه ای متفکران و محققان تاریخ انتشار از (2010-05-28) نشریه شماره 1 تا (2012-04-29) ویژه نامه تهدید علیه ایران در وب سایت قدیمی مرکز در آدرس http://prothinka-src.org/Persian/eZine_Archive.php

فکر نوشته ها

2015-02-15 0

فهمیدن بهتر است یا یادگیری؟ یادگیری یعنی کسب دانش، مهارت، یا رفتار. فهميدن عبارت است از سير تبديل يك چيز نامأنوس به يك چيز مأنوس. […]

نقطه آغاز

2015-02-15 0

من در جهان آتشی افروخته ام، دقت کنید، تا وقتی که مشتعل است از آن محافظت خواهم کرد»1» یکی از بحث برانگیزترین افرادی که تاثیر […]

پیدایش دوباره یک کلیشه

2015-02-15 0

آیا میان فمینیسم و محیط زیست گرایی (اکولوژی) پیوندی «طبیعی» هست؟ آیا زنان از مردان «سبز» ترند؟ آیا رابطه‌ ویژه ای با طبیعت یا دیدگاهی […]

ملاك حقّانيّت هر دين

2015-02-15 0

مصطفى ملكيان با فرض اين كه براى تشخيص حقّانيّت و/ يا عدم حقّانيّت هر دين/ ديننُما ملاكى وجود دارد (و اين فرضى است كه با […]

1 2 3 22