حل مسئله با تعریف مسئله

2015-06-06 0

شما برای حل مسئله تان چقدر به تعریف مسئله بها می‌دهید؟ ما اغلب وقتی با مسئله ای روبه رو می‌شویم تازه اگر بخواهیم خیلی متفکرانه […]

ژئوپوليتيك 2026

2015-06-06 0

جهان در 20 سال آينده چند قطبي خواهد بود؟ مارك لئونارد ترجمه: شهاب شعري مقدم   تاريخ عموماً در يك مسير مستقيم به پيش نمي‌رود […]

روانشناسي تبليغات

2015-06-05 0

اصولاً واژه تبليغات به هرگونه روشي اشاره دارد كه از طريق آن تلاش مي‌شود تا افكار، عواطف، نگرش‌ها و يا رفتار يك گروه به منظور […]

بهترين دفاع

2015-06-05 0

مي گويند بهترين دفاع، بهترين حمله است پس شكلي از عمليات رواني ، عمليات رواني تهاجمي است .اين عمليات از چند اصل تبعيت مي‌كند . […]

1 2 3 7