حل مسئله با تعریف مسئله

2015-06-06 0

شما برای حل مسئله تان چقدر به تعریف مسئله بها می‌دهید؟ ما اغلب وقتی با مسئله ای روبه رو می‌شویم تازه اگر بخواهیم خیلی متفکرانه […]

جهش مغزي

2015-06-06 0

اگر تمايل به جهش مغزي داريد به نظرم مي‌بايست چند عامل مهم و قابل توجه را مد نظر قرار دهيد كه در اين ميان به […]

ژئوپوليتيك 2026

2015-06-06 0

جهان در 20 سال آينده چند قطبي خواهد بود؟ مارك لئونارد ترجمه: شهاب شعري مقدم   تاريخ عموماً در يك مسير مستقيم به پيش نمي‌رود […]

1 2 3 15