برگ برنده سازمانها

2015-01-26 0

اگر فردي براي استخدام به سازمان شما مراجعه کند چه معيارهايي براي انتخاب او داريد؟آيا ملاک انتخابتان تحصيلات است يا تجربه و يا اينکه مهارت […]

رهبري تراز پنجم

2015-01-26 0

محک واقعي رهبر نفوذ است ، همين و بس. اگر انسان قدرت نفوذ نداشته باشد هرگز نمي تواند ديگران را رهبري کند. بنابراين بهتر است […]

1 2 3 4