طبل توخالي

2015-02-15 0

 احتمالاً تمامي دانشجويان فيزيک، نام ريچارد فاينمن(1) را شنيده‌اند. هرچند شايد همه ندانند که او برنده جايزه نوبل فيزيک سال 1965 است و بازهم شايد […]

زير و بم باز سازي

2015-02-15 0

خداجون دوستت داريم وقتي از هواپيما پياده مي‌شوي و پايت را داخل سالن فرودگاه مي‌گذاري، انگار زلزله به استقبالت آمده است. نشانه‌هاي زلزله، در سالن […]

بازي ارتباط

2015-02-15 0

اتفاقي كه براي پدرم افتاد بدترين كابوسي بود كه از نظر شغلي براي كسي،علي‌الخصوص يك خانواده، مي‌توانست پيش بيايد. يازده سال پيش چيزي نمانده بود […]

صفر و يک به جاي تخته سياه

2015-02-15 0

اشاره: آموزش مستمر کارکنان و به‌اشتراک‌گذاري دانش، به عنوان يکي از راه‌هاي بهسازي و توسعه سرمايه انساني و يکي از ارکان پيشرفت و ماندگاري در […]

1 2 3 4